Kiedy gmina może dokonać zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym? Jakie zasady obowiązują przy sprzedawaniu nieruchomości ich użytkownikom wieczystym? Czy gmina musi podawać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, które mają być sprzedane w najbliższym czasie?
Tomasz Kurek
adwokat, partner kierujący Departamentem Nieruchomości i Budownictwa w kancelarii CMS Cameron Mc Kenna Dariusz Greszta