Czym musi kierować się gmina przy wyborze formuły prawnej inwestycji, która ma być realizowana wspólnie z prywatnym inwestorem? Jak przygotować procedurę wyboru koncesjonariusza? Jak wybrać najlepszą ofertę?
Agata Kozłowska
dyrektor Investment Support