Jakie cechy odróżniają umowę w ramach partnerstwa prywatno-publicznego od koncesji na roboty budowlane?
Agata Kozłowska
dyrektor Investment Support, ekspert z zakresu aspektów prawnych partnerstwa publiczno-prywatnego