W jaki sposób samorządy powinny budować mieszkania? Czy gminy potrzebują środków prywatnych do realizacji inwestycji mieszkaniowych?
W Polsce w niewielkim stopniu rozwinięte jest budownictwo mieszkań czynszowych. Tymczasem to właśnie takie mieszkania mogą być rozwiązaniem dla osób, których nie stać na kupno swojego mieszkania. Dodatkowo program budownictwa czynszowego oparty na partnerstwie publiczno-prywatnym jest także dobrym rozwiązaniem dla samorządów, które nie mają środków finansowych na budowę mieszkań, a ich ustawowym obowiązkiem jest zapewnienie potrzeb mieszkaniowych swoich mieszkańców. Programy takie sprawdziły się w takich państwach, jak Francja, Niemcy, Holandia i szczególnie Wielka Brytania.
Partnerstwo publiczno-prywatne zakłada zaangażowanie prywatnych funduszy do realizacji publicznych zadań. Samorządy lokalne nie są bowiem w stanie podołać zadaniom budowy mieszkań w oparciu o własne środki. Niestety, dzisiaj duża część gmin obawia się realizacji publicznych zadań przy współudziale prywatnych pieniędzy. Samorządy wolą pozostawać z problemem niedoboru mieszkań komunalnych i socjalnych. Dostrzegamy jednak zmianę myślenia w tym zakresie i coraz więcej miejscowości, np. samorządy z Mazowsza i Śląska, jest zainteresowanych budową tanich mieszkań przy użyciu prywatnych pieniędzy.
Podstawa prawna
Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. nr 19, poz. 100 ze zm.).

Edward Kozłowski, doktor, partner w firmie doradczej Reas