Egzotyczne wakacje skłaniają czasem do egzotycznych zakupów. Wiele osób z wakacyjnego urlopu decyduje się przywieźć torebkę czy pasek z krokodylej skóry, kawior czy wypchanego ptaka drapieżnego. Mało kto jednak wie, że przewożenie takich okazów przez granicę z Polską jest zakazane.

Sylwia Stelmachowska z Ministerstwa Finansów wyjaśnia w rozmowie z nami, że zarówno przywóz, jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów roślin i zwierząt, które są zaklasyfikowane jako gatunki zagrożone wyginięciem, możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES. Dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw.

– Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa – ostrzega Sylwia Stelmachowska.

Nasza rozmówczyni wymienia przedmioty i wyroby, których nie można nabywać i przewozić przez granicę: kawior; skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków; wypchane ptaki drapieżne; wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów; naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające substancje pochodzące z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt; koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne takie np. jak nalewki z kobry lub innych węży.

W bagażu osobistym podróżnego do UE można przywieźć bez konieczności posiadania żadnych dokumentów, po pierwsze, kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym (jednorazowa banderola).

Po drugie, „pałeczki deszczowe” – instrument muzyczny wykonany z prostego kawałka wysuszonej łodygi kaktusa – do 3 sztuk na osobę.

Po trzecie, wyroby ze skór krokodyla, czyli torebki, buty, paski itp. – do 4 sztuk na osobę. Jednak tu ważna uwaga, odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A postanowień konwencji waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich. Po czwarte, muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 sztuk na osobę; muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg. Jako okaz traktowane są 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 sztuk całych muszli). Po piąte, pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę.

em