W jaki sposób można skierować obligacje do obrotu? Jakie są zasady notowań obligacji komunalnych na rynkach regulowanych i alternatywnych? Czy samorządy są zainteresowane taką formą emisji obligacji?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom inwestorów, emitentów oraz innych uczestników rynku giełdowego, uruchomiliśmy 30 września nowy rynek na GPW – Catalyst – który jest platformą autoryzacji oraz obrotu wtórnego dla obligacji korporacyjnych i samorządowych. Łączy on w sobie dwa systemy transakcyjne, różne grupy klientów i pośredników oraz różne formuły regulacyjne. Docelowo będą to dwa rynki regulowane i dwa alternatywne systemy obrotu. W ramach Catalyst funkcjonują dwa tryby wprowadzenia obligacji – ze skierowaniem emisji do obrotu oraz samą autoryzację, czyli upublicznienie emitenta bez kierowania obligacji do obrotu. Dzięki autoryzacji emitenci wzmacniają swoją markę oraz stają się bardziej wiarygodni dla inwestorów, banków i innych partnerów.
Catalyst nadaje przejrzystości i efektywności rynkowi długu. W miarę płynny rynek wtórny to szansa na kształtowanie się węższych spreadów transakcyjnych, a więc redukcję ryzyka rynkowego i zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Uruchomienie Catalyst stanowi głęboką zmianę sposobu funkcjonowania niewielkiego zresztą obecnie rynku papierów dłużnych. Zmianę tę powinna wywołać perspektywa rynku wtórnego, który jest zarządzany w interesie jego wszystkich uczestników – od emitentów, poprzez instytucje pośredniczące w obrocie, po ostatecznych klientów.
Rynek Catalyst jest kompleksową platformą łączącą w sobie cechy rynku regulowanego i rynku o liberalnym kształcie systemu alternatywnego, mającego za sobą zarówno klienta detalicznego, jak i hurtowego. W segmencie handlu hurtowego (organizowanego przez BondSpot), obowiązuje minimum nominalne transakcji na poziomie 100 tys. zł, natomiast dla transakcji zawieranych w segmentach detalicznych (organizowanych przez GPW) jednostką transakcyjną jest jedna obligacja. Segment rynku regulowanego GPW funkcjonujący w ramach Catalyst można porównać do głównego rynku akcji na warszawskiej giełdzie. Segment alternatywny prowadzony przez GPW w ramach Catalyst (uruchomiony 26 października) przypomina swoją konstrukcją alternatywny system obrotu NewConnect. Platforma ta została uruchomiona z myślą o emitentach, którzy nie chcą podlegać wszystkim wymaganiom informacyjnym rynku regulowanego czy przygotowywać prospektu. Analogicznie jak część detaliczna, tak też część hurtowa rynku Catalyst obecnie składająca się z rynku regulowanego docelowo uzupełniona zostanie o alternatywny system obrotu.
Od momentu rozpoczęcia prac nad Catalyst zauważamy wysokie zainteresowanie tą platformą wśród potencjalnych emitentów. Na chwilę obecną na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji komunalnych (m.in. miasto st. Warszawa), 12 serii obligacji korporacyjnych (m.in. Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Gospodarstwa Krajowego i MCI) oraz 16 serii listów zastawnych. Dodatkowo, z możliwości autoryzacji emisji bez wprowadzenia do obrotu skorzystało już pięciu emitentów: Kórnik, Połczyn-Zdrój, Tczew, Turek i Ząbki.
GPW podejmuje wiele działań, bezpośrednio oraz przy wsparciu autoryzowanych doradców rynku Catalyst, promujących ten rynek wśród potencjalnych inwestorów i emitentów. Efektem licznych warsztatów, prezentacji i spotkań jest rosnąca liczba samorządów, które w emisji obligacji widzą szansę na rozwój.
Ludwik Sobolewski
prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych