W jaki sposób obowiązek wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości wpływa na budżety gmin? Czy samorządy stać na zwiększanie zasobu mieszkaniowego?
Należy uszanować orzeczenie o zgodności z Konstytucją art. 18 ustawy o ochronie praw lokatora, nie zmienia to jednak oceny tego przepisu prawnego. Jest on zły, niesprawiedliwy, nieliczący się ze społecznymi konsekwencjami. Ponadto w tym wypadku wraz z upływem czasu kumulują się nierozwiązane problemy historyczne, współczesne i potencjalne przyszłe zagrożenia.
Odmrożenie praw rynkowych w mieszkalnictwie nastąpiło przy dużym niedoborze mieszkań, a to musiało owocować ogromnymi podwyżkami opłat czynszowych. Chroniąc uboższych przed eksmisją ustawa w 2001 r. wprowadziła zasadę dostarczania lokali socjalnych przez samorząd. Ustawa przy tym nie rozgraniczała sytuacji będącej naprawą błędów kwaterunku od innych form relacji lokator – najemca, właściciel – wynajmujący. W dodatku przepis prawny, a w ślad za nim humanitarna interpretacja przez sądy powodowały, że zasada eksmisji do lokalu socjalnego stała się regułą; wyjątkiem rzadko stosowanym eksmisja na bruk. Zgodnie z przepisami lokal socjalny należy udostępnić każdemu bezrobotnemu lub każdej osobie korzystającej z pomocy społecznej. Zatem także ludziom świadomie uchylających się od odpowiedzialności za utrzymanie siebie i swojej rodziny.