Ewa Mazur

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta jest jednostką budżetową gminy Wrocław, od 12 lat administruje strefą płatnego postoju. Dochód z tytułu pobierania opłat parkingowych i opłat dodatkowych przekazuje do budżetu gminy Wrocław.

Podstawowym celem wprowadzenia stref płatnego postoju w dużych miastach jest chęć uporządkowania parkowania oraz wymuszenie rotacji pojazdów, która – w przypadku braku opłat – praktycznie nie istnieje. We Wrocławiu do roku 1992 kwestia parkowania w centrum miasta pozostawała nieuporządkowana. Kierowcy zajmowali każdy skrawek wolnego miejsca na jezdni, chodniku czy zieleńcu. Pojazdy tarasowały wejścia do budynków, blokowały wyjazdy z podwórek, zakłócały dostawy towaru do licznych sklepów i punktów usługowych, zaburzały normalne funkcjonowanie najważniejszej i najbardziej uczęszczanej części miasta.

Już wtedy władze miasta rozpoczęły prace nad uporządkowaniem zasad parkowania w centrum miasta, uchwała w tej sprawie została przyjęta w grudniu 1994 r. Pierwotnie opłaty za parkowanie były wnoszone za pomocą biletów parkingowych dystrybuowanych przez kolporterów. W roku 1999 na ulicach pojawiły się parkomaty. Obecnie w strefie płatnego postoju znajduje się ok. 2,9 tys. miejsc parkingowych i opłaty za parkowanie są uiszczane wyłącznie przy zastosowaniu 180 parkomatów. Opłaty można wnosić gotówką lub poprzez obciążenie elektronicznej karty parkingowej. Zarówno pierwotnie, jak i obecnie opłaty za parkowanie można wnosić, wykupując abonament.

Kierowcy najczęściej zgłaszają się do ZDiUM w sprawie złożenia odwołania. Kontrolerzy parkingowi pozostawiają za wycieraczką samochodu zawiadomienie o przeprowadzonej kontroli, stwierdzeniu braku wniesionej opłaty i konieczności uregulowania opłaty dodatkowej w wysokości 47 zł. Zawiadomienie to jest formą informacji uprzedzającej kierowcę o jego obowiązkach. Kontrolerzy wykonują również zdjęcie pojazdu oraz kontrolują sprawność działania parkomatu. Mamy zatem możliwość bezpośredniej weryfikacji urządzeń przyjmujących opłaty za parkowanie. Jeśli kierowca wskazuje w odwołaniu niesprawność urządzenia już w chwili zajęcia przez niego miejsca postojowego, również jesteśmy w stanie taką informację zweryfikować u operatora systemu.