Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, a więc urzędów gmin, powiatów i województw, są funkcjonariuszami publicznymi. Status taki przysługuje również pracownikom organów kontroli państwowej lub kontroli samorządu terytorialnego. Nie dotyczy to jedynie osób, które pełnią wyłącznie czynności usługowe.

Fakt, iż pracownikom jednostek samorządu terytorialnego przysługuje status funkcjonariuszy publicznych, ma dla nich bardzo ważne znaczenie praktyczne. Podczas wykonywania swoich służbowych obowiązków, a także w trakcie realizacji zadań związanych z ich pracą, są oni szczególnie chronieni. Przede wszystkim dodatkowe gwarancje ochronne dają im przepisy prawa karnego, które przewidują surową odpowiedzialność osób zakłócających prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

Ostatnia nowelizacja kodeksu karnego, która weszła w życie 8 czerwca, jeszcze bardziej zaostrza odpowiedzialność za popełnienie takich przestępstw. Zwiększyła ona bowiem m.in. wysokość grzywien nakładanych na osoby, które dopuściły się przestępstwa.

Zgodnie z nowymi zasadami sąd może wymierzyć maksymalnie nie 360 stawek dziennych grzywny, ale 540 takich stawek. Wysokość jednej stawki dziennej może wynieść od 10 zł nawet do 2 tys. zł. Jeżeli sąd zdecyduje się na nadzwyczajne obostrzenie kary, to grzywna będzie mogła wynieść aż 810 stawek dziennych. Przy nadzwyczajnym obostrzeniu kary nowe przepisy zwiększają też wymiar orzeczonej kary ograniczenia wolności. Maksymalnie może ona teraz wynieść nie półtora roku, jak było do tej pory, ale dwa lata.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób prawo chroni funkcjonariuszy publicznych i instytucje samorządowe.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej na temat:

- Naruszenia nietykalności
- Czynnej napaści
- Próby wymuszenia
- Znieważenia funkcjonariusza
- Przywłaszczenia funkcji
- Łapownictwa czynnego