Prawo europejskie pozwala ograniczyć swobodę świadczenia usług ze względu na takie wartości, jak: porządek publiczny, bezpieczeństwo lub zdrowie publiczne. Warunkiem jest jednak, aby ograniczenie takie nie dyskryminowało innych.
Sprawa tocząca się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczyła spółki Sporting Exchange, funkcjonującej na rynku pod nazwą Betfair. Zarejestrowana w Wielkiej Brytanii firma oferuje usługi gier losowych wyłącznie za pośrednictwem internetu i telefonu. Plany rozwoju spółki uwzględniały rozszerzenie jej działalności na rynek holenderski.

System zezwoleń

Obowiązujące tam prawo nie przewiduje jednak możliwości oferowania interaktywnych gier losowych przez internet. Holenderska ustawa opiera się na systemie wyłącznych zezwoleń, w ramach którego zabronione jest organizowanie gier losowych lub zachęcanie do nich bez uzyskania zezwolenia administracyjnego na takie działania. Dodatkowo władze krajowe udzielają tylko jednego zezwolenia dla każdej z dozwolonych gier losowych.

Minister odmówił

Betfair zwróciła się do holenderskiego ministerstwa o zezwolenie na prowadzenie swojej działalności na terenie Niderlandów.
Minister odmówił jednak zgody, powołując się na brak prawnej możliwości organizowania gier losowych w internecie. Odwołanie Betfair nie przyniosło rezultatu, a sprawa trafiła do sądu. Zdaniem spółki, jej działalność objęta jest zezwoleniem uzyskanym na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii, a przynależność kraju do Unii Europejskiej wymaga honorowania tego zezwolenia przez pozostałe kraje Wspólnoty. Argumentacja nie przekonała jednak sędziów i sprawa trafiła do sądu II instancji, który postanowił zwrócić się z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w zakresie wykładni art. 49 Traktatu WE w przedmiotowej sprawie.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że prawo holenderskie w zakresie zasad organizowania gier losowych i zakładów wzajemnych stanowi ograniczenie swobody świadczenia usług zagwarantowanej przez art. 49 WE, jednak ograniczenie to należy uznać za dozwolone. Prawo europejskie pozwala bowiem ograniczyć swobodę świadczenia usług w imię wartości takich jak: porządek publiczny, bezpieczeństwo lub zdrowie publiczne. Warunkiem jest jednak, aby ograniczenie takie było proporcjonalne i niedyskryminujące.
Sędziowie z Luksemburga potwierdzili tym samym swoją dotychczasową linię orzeczniczą, w której dopuścili ograniczenia swobody świadczenia usług w branży hazardu ze względu na ochronę konsumentów, przeciwdziałanie oszustwom i prewencję przed nadmiernymi wydatkami na hazard, a także względy zapobiegania zakłóceniom porządku publicznego.
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu w sprawie C 203/08