Kupując mieszkanie na rynku pierwotnym od dewelopera, należy bardzo dokładnie przeczytać proponowaną nam umowę i sprawdzić, czy jest ona dla nas korzystna. Szczególnie należy zwrócić uwagę na gwarancję standardu mieszkania, gwarancję niezmienności ceny i terminy wpłaty określonych transz opłaty, termin oddania mieszkania do użytkowania, a także zobowiązanie dewelopera do podpisania ostatecznego aktu notarialnego przenoszącego własność mieszkania. Niekorzystne zapisy mogą bowiem sprawić, że kupimy mieszkanie nie takie jak chcieliśmy, zapłacimy za nie więcej niż zakładaliśmy i wprowadzimy się do niego z opóźnieniem. Dokładne czytanie umów i negocjacje ich zapisów leżą więc w naszym interesie.

Wzorce umowne

Deweloperzy posługują się gotowymi wzorcami umów. Są to standardowe umowy przedkładane wszystkim klientom. Nie oznacza to jednak, że klient nie może ich negocjować. W każdym przypadku deweloper ma obowiązek przedstawienia klientowi umowy do negocjacji. Wszystkie bowiem postanowienia, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu, a zwłaszcza te, które przejęto z wzorca umowy, uważa się za nieuzgodnione. Postanowienia takie są niedozwolone i klient może kwestionować ich zapisy.

Jeżeli więc deweloper nie będzie chciał negocjować przedstawionej przez siebie umowy, to klient bezwzględnie powinien upierać się, że chce z tego prawa skorzystać. Jeżeli pomimo tego deweloper nie będzie chciał zmienić swojego stanowiska, to powinniśmy rozważyć zakup mieszkania w innej firmie.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Korzystna umowa z deweloperem.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz więcej informacji na temat:

- Standardu mieszkania
- Dokładanej cena
- Odbioru lokalu
- Formy umowy