Tworzenie i rozwój produktu turystycznego to dobra promocja gminy w kraju i Europie. W tworzeniu produktu powinny pomóc lokalne i regionalne organizacje turystyczne oraz Polska Organizacja Turystyczna.
W promocji walorów turystycznych ważna jest działalność lokalnej organizacji turystycznej i dobra współpraca z regionalną organizacją turystyczną. Poszczególne jednostki samorządu terytorialnego mogą promować produkt turystyczny same. Ważne jest zachowanie spójnego wizerunku turystycznego w działaniach promocyjnych.

Ważna współpraca

Nastawić się trzeba na długotrwały efekt, a nie jednorazowe wrażenie. Dobrze jest, gdy turysta, który już był w danej gminie - chce do niej wrócić.
- Prowadzone od wielu lat przez Polską Organizację Turystyczną konkursy, zwłaszcza na zajlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej - wskazują na podnoszenie się świadomości i zrozumienia dla współdziałania w formule produktów turystycznych, kreowania marek turystycznych. Jednostki samorządu terytorialnego łączą nie tylko chęci, ale także podejmowane przez nie działania. Ponadto coraz więcej przykładów z Polski wskazuje, że opłaca się im angażować zarówno w działalność lokalnych, jak i regionalnych organizacji turystycznych. W profesjonalizacji marketingu turystycznego weszliśmy już w fazę marketingu miejsc i niedługo wyrażenie - destynacja turystyczna powinno zastąpić patrzenie na mapę Polski - informuje Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej. Ważne, żeby obszaru oddziaływania produktu turystycznego, tzw. destynacji turystycznej, nie ograniczać do określonych granic administracyjnych.

Zarządzanie turystyką

Jednym z istotnych elementów warunkujących powodzenie kształtowania produktu turystycznego jest wskazanie konkretnej grupy odbiorców produktu. Trzeba wiedzieć, czy turyści zafascynowani są przyrodą, sielskim krajobrazem wsi czy zabytkami miejskimi itp. Z organizacjami turystycznymi należy przygotować i realizować plan działań marketingowych. Rozwojem produktu turystycznego powinien zajmować się jeden podmiot, najlepiej lokalna organizacja turystyczna powołana przez gminę lub przez kilka gmin. Właściwy produkt turystyczny angażuje nie tylko podmioty bezpośrednio związane z turystyką, ale także te zarządzające czy tworzące warunki rozwoju turystyki, tj. jednostki samorządu terytorialnego.
Fundusze w regionalnych programach operacyjnych
Wsparcie turystyki adresowane do samorządów gminnych w poszczególnych działaniach i programach RPO:
Dolnośląskie: 6.1 - Turystyka uzdrowiskowa, 6.2 - Turystyka aktywna, 6.3 - Turystyka biznesowa, 6.4 - Turystyka kulturowa, 6.5 - Działania wspierające infrastrukturę turystyczną i kulturową
● Kujawsko-pomorskie: 6.1 - Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby turystyczne, 6.2 - Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
● Lubelskie: 1.5 - Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki, 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki, 7.2 - Promocja kultury i turystyki
● Lubuskie: 5.1 - Rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej, 5.2 - Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturowej
● Łódzkie: 3.5 - Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna,
● Małopolskie: 3.1 - Rozwój infrastruktury turystycznej, 3.2 - Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego
● Mazowieckie: 6.2 - Turystyka
● Opolskie: 1.4 - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjno-sportowej
● Podkarpackie: 6 - Turystyka i kultura
● Podlaskie: 3.1 - Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu
● Pomorskie: 6.1 - Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny, 6.2 - Promocja i informacja turystyczna, 6.3 - Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym
● Śląskie: 3.1 - Infrastruktura zaplecza turystycznego, 3.2 - Infrastruktura okołoturystyczna, 3.3 - Systemy informacji turystycznej, 3.4 - Promocja turystyki
● Świętokrzyskie: 5.3 - Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego
● Warmińsko-mazurskie: 2.1 - Wzrost potencjału turystycznego
● Wielkopolskie: 6.1 - Turystyka.
● Zachodniopomorskie: 5.1 - Infrastruktura turystyczna, 6.1 - Infrastruktura turystyczna na obszarze metropolitarnym