Gmina ma obowiązek dostarczyć lokal socjalny osobie, która uzyskała do niego prawo na podstawie wyroku sądu. Jeżeli tego nie zrobi, musi liczyć się z możliwością poniesienia konsekwencji finansowych.
Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina jest zobowiązana wydzielić z zasobu mieszkaniowego lokale, które przeznacza na wynajem jako lokale socjalne, może także wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

Poszkodowany właściciel