Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się 20 czerwca. Zanim do nich dojdzie, gminy muszą przygotować spisy wyborców oraz powołać obwodowe komisje wyborcze. Samorządy mają na to czas do 6 czerwca. Władze lokalne muszą zapewnić właściwą obsługę administracyjną pracy obwodowej komisji oraz urządzić i przygotować lokal wyborczy, w tym również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ich gestii pozostaje także wydawanie zaświadczeń i pełnomocnictw do głosowania.
Wybory prezydenckie przeprowadzają Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) oraz okręgowe i obwodowe komisje wyborcze. Do zadań PKW należy koordynowanie całego procesu wyborczego, w szczególności sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa. PKW powołuje także okręgowe komisje wyborcze oraz rozpatruje skargi na ich działalność. Do jej zadań należy również ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie ich publicznie. Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w organizację wyborów istotnym zadaniem Państwowej Komisji Wyborczej jest wydawanie wytycznych oraz wyjaśnień. Te pierwsze są wiążące dla komisji wyborczych. Z kolei wyjaśnienia przeznaczone są dla organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, a także podległych im jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów. Pomagają one również komitetom wyborczym oraz nadawcom telewizyjnym i radiowym.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Komisji w gminie

Reklama

Zmiany składu

Spisu wyborców

Lokalu wyborczego

Obwieszczenia i informacje

Zwrotu kosztów

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są zadania gmin związane z organizacją wyborów.