Organizacja walnego to obowiązek zarządu spółdzielni. Trzeba zwołać je przynajmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. W niektórych przypadkach musi też zwołać nadzwyczajne walne, jeżeli takie żądanie zgłosi rada nadzorcza lub przynajmniej jedna dziesiąta członków spółdzielni.

Zwołanie walnego

Wniosek o zwołanie walnego musi zostać zgłoszony na piśmie z podaniem celu jego zwołania. Jeżeli z wnioskiem wystąpiła rada nadzorcza lub grupa członków, walne będzie musiało odbyć się w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwoła je rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Prawa do głosu

Sporu o ZPCz

Konsekwencji dla zarządu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie prawa ma członek spółdzielni mieszkaniowej.