Rząd podjął decyzję o przyznaniu dodatkowych pieniędzy na pomoc dla osób poszkodowanych przez powódź. Na ten cel przeznaczone zostanie 2 mld zł z rezerwy budżetowej. Powodzianie będą mogli ubiegać się o następującą pomoc:

● Do 20 tys. zł dla rodziny, właściciela domu lub mieszkania, których nieruchomości zostały zalane przez powódź. Pieniądze te będą mogły być przeznaczone na wyremontowanie mieszkania oraz opłacenie usług remontowych. Aby otrzymać tę pomoc, nie będzie potrzebna ocena rzeczoznawcy. Poszkodowany będzie sam składał w gminie oświadczenie, że suma poniesionych przez niego strat nie przekracza 20 tys. zł. Musi też przedstawić rachunki, np. z kasy fiskalnej lub faktury, które potwierdzą zakup materiałów budowlanych lub koszt usługi remontowej. Na tej podstawie będą wypłacane pieniądze.

● Do 100 tys. zł dla osób, których domy zostały uszkodzone w największym stopniu. Jeżeli poszkodowany stwierdzi, że poniósł straty wyższe niż 20 tys. zł, to ten fakt musi zgłosić przedstawicielowi gminy. Na wniosek gminy wojewoda wysyła do poszkodowanego rzeczoznawcę budowlanego, który sporządzi analizę na temat wysokości poniesionych strat. W tym przypadku są też są przedstawiane rachunki lub faktury. Jeżeli suma tych rachunków będzie wynosiła tyle, ile w analizie rzeczoznawcy, pieniądze będą automatycznie wypłacone. Poszkodowany będzie też mógł najpierw otrzymać zaliczkę, potem przedstawiać kolejne faktury i dostawać pomoc w kolejnych ratach wraz z przedstawianiem kolejnych dowodów ponoszonych kosztów.

● 1 tys. zł zasiłku edukacyjnego dla rodziców, którzy mają dzieci w wieku szkolnym, tj. uczęszczają do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.