Firmy częściej stosują praktyki ograniczające konkurencję. Taki wniosek wynika z informacji o działalności UOKiK w 2009 r.

W ubiegłym roku prezes urzędu wydał 65 decyzji w takich sprawach – to o jedenaście więcej niż w 2008 r. Wśród nich znalazła się decyzja w sprawie kartelu cementowego. Urząd ustalił, że od 1998 r. kilka firm (Lafarge Cement, Górażdże Cement, Grupa Ożarów, Cemex Polska, Dyckerhoff Polska Cementownia Warta i Odra) nieuczciwie dzieliło rynek cementu, ustalając ceny minimalne oraz wysokość podwyżek. Na uczestników kartelu UOKiK nałożył karę ponad 411 mln zł.

W zakresie ochrony konkurencji w 2009 r. prezes UOKiK prowadził 492 postępowania wyjaśniające oraz 176 postępowań antymonopolowych – 139 dotyczyło nadużywania przez przedsiębiorców pozycji rynkowej, kolejne 37 – niedozwolonych porozumień.

W ubiegłym roku mniej było naruszeń zbiorowych interesów konsumentów. Z 309 postępowań tylko 153 zakończyły się decyzjami stwierdzającymi naruszenie zbiorowych interesów konsumentów (w 2008 r. na 619 prowadzonych postępowań 339 zakończyło się wydaniem takich decyzji).

W 2009 r. 243 razy UOKiK wzywał przedsiębiorców do zmiany niedozwolonych klauzul (w 2008 r. 308 razy). Więcej klauzul wpisano do rejestru niedozwolonych postanowień umownych. W 2009 r. wpisano 272 klauzule, podczas gdy w 2008 r. wpisano 82 klauzule.