Adwokaci z terenów objętych powodzią będą udzielać bezpłatnych porad prawnych dla osób dotkniętych tą klęską żywiołową - poinformowała dziś Naczelna Rada Adwokacka.

Jak podała NRA, w akcję pomocy prawnej włączyły się Okręgowe Rady Adwokackie z Bielska-Białej, Katowic, Kielc, Krakowa, Lublina, Opola, Rzeszowa i Wrocławia. "Adwokaci z terenów dotkniętych powodzią będą udzielali bezpłatnych porad wszystkim, których krewni zginęli w wyniku powodzi, którzy utracili swój dobytek lub ponieśli inne straty" - zaznaczyła Rada.

Kontakty do poszczególnych siedzib Okręgowych Rad Adwokackich udzielających pomocy dostępne są na stronie internetowej NRA: www.nra.pl.

Pomoc m.in. prawna dla ofiar powodzi będzie udzielana także - jak podał w czwartek resort sprawiedliwości - od piątku do niedzieli w afiliowanych przy ministerstwie Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w poszczególnych województwach. Lista tych ośrodków znajduje się na stronie: www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Resort podał, że w ośrodkach tych w piątek w godz. 15-18 oraz w sobotę i niedzielę w godz. 10-15 wskazani przez Naczelną Radę Adwokacką oraz Krajową Radę Radców Prawnych specjaliści prawa cywilnego i administracyjnego nieodpłatnie doradzać będą osobom poszkodowanym. "W razie potrzeby osoby te będą tam także mogły liczyć na bezpłatną pomoc psychologa" - zaznaczyło ministerstwo.

"Pomoc najczęściej dotyczyć będzie kwestii odszkodowawczych"

Rzecznik prasowy NRA Paweł Rochowicz powiedział, że udzielana pomoc najczęściej zapewne dotyczyć będzie kwestii odszkodowawczych i sporów z ubezpieczycielami, a także uzyskiwania odszkodowań od Skarbu Państwa. "Oczywiście jeśli zaistnieje taka potrzeba, adwokaci pomogą w sprawach dotyczących wniosków o przyznanie pomocy rządowej" - dodał.

Rochowicz zapewnił, że adwokatura będzie się starała, aby pomoc dotarła bezpośrednio do osób poszkodowanych, a adwokaci zjawili się na terenach dotkniętych powodzią np. w tamtejszych urzędach gmin. Na przykład przedstawiciele lubelskiej rady adwokackiej - jak wskazał - będą udzielali porad w Opolu Lubelskim i Puławach.

"Niektóre Okręgowe Rady Adwokackie przekazały też pomoc materialną na rzecz powodzian" - dodał. Zaznaczył, że w miarę rozwoju sytuacji do akcji bezpłatnych porad mogą włączyć się także adwokaci z innych rejonów kraju.

Od kwietnia adwokatura (a także radcowie prawni i notariusze) udziela bezpłatnej pomocy prawnej bliskim ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. W połowie maja NRA zorganizowała zaś w całym kraju po raz trzeci dzień bezpłatnych porad prawnych dla wszystkich chętnych.