Już od miesiąca sąd rejestrowy ma prawo powoływania kuratora dla spółki z o.o. Takie rozwiązanie wprowadziła ostatnia nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego.

Zmiana sądu

– To jest bardzo istotna i słuszna zmiana. Sąd rejestrowy najszybciej uzyskuje informacje o tym, że jest problem z brakiem władz spółki lub niemożność ich ustanowienia – wskazuje radca prawny Wojciech Kozłowski, partner w kancelarii Salans.

Według nowych przepisów kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma lub miała ostatnią siedzibę. Nowelizacja zakłada również, że sąd może wszcząć takie postępowanie z urzędu.

– Wprowadzone rozwiązanie zbliża procedurę ustanowienia kuratora do realnych warunków funkcjonowania spółek – podkreśla Wojciech Kozłowski.

Likwidacja paradoksów

Nowa regulacja miała zakończyć kontrowersyjną sytuację, w której kompetencja do ustanowienia kuratora dla spółki przysługiwała sądowi rodzinnemu.

– Wyznaczanie kuratora przez sąd rodzinny nie miało oczywiście żadnego sensu, bo często nie mają one wystarczającego praktycznego doświadczenia, jak działa spółka z o.o. i jakie obowiązki spoczywają na jej kuratorze – ocenia Wojciech Kozłowski.

Poprzednia regulacja prowadziła więc często do paradoksów. Jeden z takich przypadków był związany z wnioskiem spółki o ustanowienie kuratora ze względu na spór dotyczący składu jej władz. W związku z tym wspólnicy złożyli odpis pełny z Krajowego Rejestru Sądowego. Okazało się jednak, że sąd rodzinny nie umiał go odczytać.