Wśród przyjętych propozycji zmian znalazły się m.in. uproszczenie wypisu z elektronicznej księgi wieczystej, ustanowienie instytucji obowiązkowego adwokata osoby małoletniej czy zwiększenie prawa osób poszkodowanych w sprawie wglądu do akt w czasie postępowania i procesu sądowego.

Ta ostatnia zmiana jest zbieżna z działaniami Ministerstwa Sprawiedliwości.

"To jest zgodne z naszymi pracami resortowymi. Prawo karne ma swoją specyfikę, ale nie można się nią zasłaniać i poszkodowany nie powinien czekać na wgląd do akt sprawy do czasu zakończenia procesu" - powiedział goszczący w Poznaniu wiceminister sprawiedliwości Stanisław Chmielewski.

W zapisanych propozycjach prawnicy opowiedzieli się m.in. za złagodzeniem przepisów dotyczących prowadzenia roweru w stanie nietrzeźwym w taki sposób, aby nie było to przestępstwo, ale wykroczenie.

"Przedstawiciele poszczególnych grup inaczej patrzą na przepisy prawa"

Z wyników prac Kongresu zadowolony był jego pomysłodawca, prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu Krzysztof Józefowicz. "Osiągnęliśmy dwa zasadnicze cele: cel integracyjny kongresu, tu pracowały ze sobą wszystkie grupy prawnicze z Wielkopolski. Dowiedzieliśmy się, że przedstawiciele poszczególnych grup inaczej patrzą na przepisy prawa. Drugi cel - zasadniczy, czyli przygotowaliśmy 300 propozycji zmian w prawie, które mają udoskonalić niedoskonałe prawo" - powiedział Józefowicz.

Prace nad uchwałą końcową kongresu trwały od lutego br. Brali w nich udział przedstawiciele wszystkich wielkopolskich środowisk prawniczych: komornicy, notariusze, radcowie prawni, adwokaci, prokuratorzy, sędziowie sądów administracyjnych i sądów powszechnych.

Wszystkie zapisane w uchwale propozycje zmian musiały zostać zaakceptowane przez wszystkie środowiska pracujące nad tym dokumentem. Uchwała końcowa została opublikowana na stronach internetowych Sądu Okręgowego w Poznaniu. Z przedstawicielami organizatorów kongresu spotka się minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski, który będzie chciał omówić propozycje zmian zawartych w uchwale kongresu. Dokument zostanie też przesłany do Sejmu i Senatu, a także do komisji kodyfikacyjnych Prawa cywilnego i Prawa karnego.

W plenarnych obradach dwudniowego kongresu wzięło udział 240 delegatów. Kolejny, drugi, kongres zostanie zorganizowany za kilka lat - zadeklarował Krzysztof Józefowicz.