Jakie uprawnienia przysługują gminie w postępowaniu przygotowawczym i sądowym? W jakim charakterze gmina może działać w tych postępowaniach? Kto może reprezentować gminę przed prokuratorem lub sądem?
Andrzej Król
radca prawny z Warszawy