Do kiedy użytkownik wieczysty może wystąpić o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności? Czy ostatnia nowelizacja coś w tym zakresie zmieniła?
Tomasz Kurek
adwokat i radca prawny, partner kierujący Departamentem Nieruchomości i Budownictwa CMS Cameron McKenna