Wchodząca w czerwcu w życie nowelizacja kodeksu karnego znacznie podwyższa orzekane przez sądy kary. Przede wszystkim zaostrzy się kara grzywny. Do tej pory mogła ona wynieść 360 stawek dziennych. Nowe przepisy zwiększają jej wysokość do 540 stawek dziennych. Jeżeli jednak sąd zdecyduje się na nadzwyczajne zaostrzenie kary, to skazanemu będzie mógł wymierzyć maksymalnie 810 stawek dziennych (obecnie kara taka nie może przekroczyć 540 stawek dziennych). Przyjmując zatem, że jedna stawka dzienna może wynieść nawet 2 tys. zł, po wejściu w życie nowych przepisów skazany będzie mógł zapłacić nawet 1 mln 620 tys. zł.

Warunki materialne

– Zaostrzanie kary grzywny jest niepotrzebne i zaspokaja jedynie oczekiwania opinii publicznej, która zawsze jest zwolennikiem orzekania surowych kar – ocenia zmiany sędzia Rafał Puchalski z Sądu Rejonowego w Jarosławiu.

W praktyce sądy bardzo rzadko orzekają wysokie grzywny. Spowodowane jest to głównie tym, że osoby wchodzące w konflikt z prawem są najczęściej bezrobotne, albo osiągają niskie dochody i nie mają dużych majątków.

– Orzekając karę grzywny, sąd musi brać pod uwagę dochody sprawcy przestępstwa, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Jeżeli istnieje ryzyko, że skazany nie uiści grzywny i nie będzie jej można ściągnąć, to kary tej nie orzeka się – wyjaśnia sędzia Puchalski.