Ryzykowni przedsiębiorcy

Nowe przepisy zwiększają ryzyko prowadzonej działalności przez firmy.

– Przedsiębiorcy, niezależnie, czy reprezentujący duży, czy średni biznes, powinni przeprowadzić analizę prawną swojej działalności pod kątem możliwych skutków tej ustawy dla nich samych – zauważa Sebastian Pabian.

Zgodnie z sondażem przeprowadzonym przez CMS Cameron McKenna, aż 55 proc. przedsiębiorców uznało, że najbardziej narażony na roszczenia grupowe jest sektor bankowy i farmaceutyczny. 40 proc. wskazało natomiast na branżę nieruchomości, ubezpieczenia i wyroby tytoniowe.

Większość polskich firm nie jest świadomych grożących im skutków związanych z wytaczaniem przez niezadowolonych klientów pozwów zbiorowych. Ponad 60 proc. badanych uznaje, że ewentualne postępowania grupowe nie będą miały żadnego lub tylko niewielki wpływ na ich działalność. Tylko jedna trzecia przedsiębiorców uznała, że nowa instytucja może wpłynąć na funkcjonowanie ich firmy.

– Należy pamiętać, że niewielkie roszczenia zebrane razem do jednej grupy mogą stanowić poważne zagrożenie dla firm – mówi Sebastian Pabian.

Dziesięciu poszkodowanych

Wystąpienie z powództwem grupowym będzie możliwe przy spełnieniu określonych warunków, tj. istnienia grupy co najmniej 10 osób posiadających roszczenia oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Spośród członków grupy będzie wybierany reprezentant, którym może być także miejski (powiatowy) rzecznik praw konsumentów.

– Pamiętać należy, że konieczne jest dokonanie ujednolicenia roszczeń w ramach grupy lub podgrup, czyli każdy z nich może dochodzić takiej samej kwoty jak inni uczestnicy – podkreśla Sebastian Pabian.

W przypadku wytoczenia powództwa jedynie przez część poszkodowanych pozostali będą mogli przystąpić do założonej już grupy.

55 proc. przedsiębiorców uznało, że najbardziej na roszczenia grupowe narażone są sektory bankowy i farmaceutyczny

OPINIA

Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zastosowanie nowych przepisów może dotyczyć różnych praktyk i działań nieuczciwych przedsiębiorców. Rozwiązanie sporów wielu podmiotów w jednym postępowaniu ma zagwarantować jednolitość rozstrzygnięcia. Należy jednak pamiętać, że nie będzie możliwości wystąpienia z prawomocnie zatwierdzonej przez sąd grupy przez jej członka, który się rozmyśli. Warto zatem skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów, który jako profesjonalny podmiot może występować w formie reprezentanta grupy. Pomoże w dopełnieniu wszelkich formalności, w ustaleniu stanu prawnego i faktycznego, on będzie również wytaczał powództwo i zawierał umowę z radcą prawnym lub adwokatem, na mocy której pełnomocnik sporządzi pozew i będzie reprezentował grupę podczas rozpraw.