Gminy będą tworzyć mieszkania społeczne pod wynajem, a społeczne grupy mieszkaniowe (SGM) zajmą się budowaniem i wyodrębnianiem lokali, które będą wynajmowane, a następnie przenoszone na własność najemców. Powstanie nowych form budownictwa mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach zaproponowało Ministerstwo Infrastruktury w oddanym do konsultacji społecznych projekcie założeń do nowej ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych i społecznych grupach mieszkaniowych.

Mieszkania społeczne

Mieszkania społeczne nie będą mogły być wyodrębniane na własność, a jedynie wynajmowane na czas oznaczony.

– Umożliwi to gminom bardziej elastyczne i racjonalne zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najbardziej potrzebującym członkom społeczności lokalnej – uważa Natalia Witkowska, rzecznik prasowy Krajowej Izby Gospodarczej.

Aby skorzystanie z mieszkań społecznych było możliwe, średnie miesięczne dochody jednoosobowego gospodarstwa domowego po opłaceniu czynszu za najem mieszkania społecznego muszą być nie wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie.

– Czynsz będzie pokrywał wyłącznie przypadające na lokal mieszkalny wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości oraz spłatą zobowiązań zaciągniętych w związku z budową budynku mieszkalnego – czytamy w uzasadnieniu.