Wsparcie otrzymają gospodarstwa domowe i inwestorzy budownictwa społecznego. Powstaną dwie nowe formy budownictwa mieszkań dla osób o niskich i średnich dochodach. Będą to mieszkania społeczne oraz inwestycje realizowane w ramach społecznych grup mieszkaniowych (SGM). W ich tworzeniu pomoże państwo, oferując pomoc dla inwestorów i zainteresowanych gospodarstw domowych. Taki system wspierania przedsięwzięć mieszkaniowych opracował resort infrastruktury w oddanym do konsultacji społecznych projekcie założeń do nowej ustawy o społecznym zasobie mieszkań czynszowych i społecznych grupach mieszkaniowych.

Kredyt dla lokatorów

SGM będzie sposobem stopniowego dochodzenia do własności mieszkania dzięki uczestniczeniu lokatora w kosztach budowy mieszkania. Z programu skorzystają wyłącznie gospodarstwa domowe osiągające wyższe dochody niż lokatorzy mieszkań społecznych, ale nadal nieposiadające możliwości bezpośredniego zakupu mieszkania na rynku. Kredyt preferencyjny objęty dopłatami do oprocentowania zostanie udzielony na pokrycie części lub całości wkładu własnego lokatora. „W przypadku wykorzystania kredytu na spłatę udziału w kosztach ustalonego na maksymalnym poziomie wartość kredytu wynosiłaby nie więcej niż ok. 50 proc. przypadających na dany lokal kosztów budowy” – czytamy w założeniach do projektu nowej ustawy. Maksymalna powierzchnia użytkowa takiego mieszkania wynosiłaby 85 mkw., ale dopłaty byłyby udzielone najwyżej do 60 mkw. lokalu. Nie będzie natomiast jak w programie „Rodzina na swoim” maksymalnej ceny.

Dopłaty do oprocentowania

Kolejnym instrumentem wsparcia ma być dofinansowanie budowy mieszkań społecznych. Takie lokale byłyby tworzone przy wykorzystaniu środków publicznych i wynajmowane osobom o niskich dochodach. W tym przypadku pomoc adresowana będzie bezpośrednio do inwestorów budownictwa społecznego w formie grantów pokrywających część kosztów. Wsparcie będzie można przeznaczyć na ściśle określone cele: budowę lub zmianę sposobu użytkowania budynku, a także kupno lokali mieszkalnych lub budynku mieszkalnego, w wyniku którego powstaną mieszkania społeczne.

Trzecim instrumentem będą dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych inwestorom na budowę mieszkań społecznych. Wykluczona zostanie jednak możliwość łączenia w ramach jednej inwestycji źródeł finansowania w formie grantów i preferencyjnego kredytu. Podstawą uczestnictwa w programie ma być umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który przez pierwsze trzy lata będzie udzielał kredytów. Po okresie dostosowawczym w proces finansowania społecznego budownictwa czynszowego zaangażowane zostaną banki komercyjne. Resort zakłada, że pierwszy rok uczestnictwa banków komercyjnych w nowym programie kredytów finansujących społeczne budownictwo czynszowe będzie ostatnim rokiem udzielania kredytów „Rodzina na swoim”.