Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak tłumaczył w rozmowie z PAP, że zmiany będą polegały na tym, że tzw. wrażliwi odbiorcy energii - którzy mają trudną sytuację dochodową i kwalifikują się do pomocy społecznej - będą mieli możliwość uzyskania tańszej energii elektrycznej, do określonej wysokości, bezpośrednio w zakładach energetycznych.

Projekt założeń aktów prawnych wprowadzających system ochrony dla takiego odbiorcy energii elektrycznej, przewiduje przyznanie mu ryczałtu, a także rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z budżetu państwa w postaci dotacji przedmiotowej.

"Koszty tego rozwiązania zakłady energetyczne będą kompensować w rozliczeniach podatkowych" - poinformował Pawlak. Warunkiem rekompensaty dla firm energetycznych byłoby faktycznie wykorzystanie tańszej energii przez wrażliwego odbiorcę oraz opłacony przez niego rachunek.

Zdaniem Pawlaka, uwolnienie cen prądu dla gospodarstw domowych dobrze wpłynie na funkcjonowanie rynku, "bo w tej chwili niższe ceny dla odbiorców indywidualnych zostały przez przedsiębiorstwa energetyczne zrekompensowane podwyżkami dla przedsiębiorców". "Taki model uzyskałby akceptację Komisji Europejskiej, a jednocześnie byłby mniej kosztowny z administracyjnego punktu widzenia" - zapewnił Pawlak.

Chodzi o to, że pracownicy pomocy społecznej nie musieliby brać udziału w przekazywaniu pieniędzy dla odbiorców wrażliwych, a jedynie udostępnialiby przedsiębiorstwom energetycznym listę uprawnionych osób do korzystania z pomocy społecznej, a tym samym z tańszej energii

Rada Ministrów zajmie się też założeniami do nowelizacji ustawy o państwowych instytucjach filmowych. Zakładają one wydłużenie o dwa lata okresu przewidzianego na komercjalizację lub likwidację tych instytucji. Projekt przewiduje też wprowadzenie możliwości przekształcenia państwowych instytucji filmowych - w instytucje kultury.