Najważniejsze są kwalifikacje

Zdaniem fundacji najważniejsze czynności na stanowisku prokuratora i asesora prokuratury zakwalifikować można jako pracę umysłową. – Utrata zdolności chodzenia nie powinna zatem stać się przyczyną rozwiązania stosunku służbowego, gdyż głównymi wymaganiami stawianymi prokuratorom powinien być odpowiedni poziom kwalifikacji i doświadczenia – uważa Irmina Pacho z Programu Spraw Precedensowych HFPCz. Fundacja skierowała w tej sprawie specjalne pisma m.in. do prokuratora generalnego i przewodniczącego Rady Prokuratorów przy Prokuraturze Generalnej.

Nowy szef śledczych Andrzej Seremet nie odpowiedział jednoznacznie, czy osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim może być prokuratorem. Wskazując jednak, że osoba taka w normalnej procedurze może się ubiegać o powołanie na wolne stanowisko prokuratora, nie wykluczył takiej możliwości. Podkreślił przy tym, że procedura wymaga uzyskania przez kandydata na prokuratora zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora. „Po wejściu w życie 31 marca 2010 r. nowych przepisów ustawy o prokuraturze Krajowa Rada Prokuratury rozpatruje i ocenia kandydatury do pełnienia stanowisk prokuratorskich, jak również rozstrzyga o pozostawieniu zgłoszenia bez rozpoznania, gdy kandydat na stanowisko prokuratora złoży pisemne zastrzeżenie na taką decyzję prokuratora okręgowego” – napisał Andrzej Seremet.

Niewidomy adwokat

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych w wymiarze sprawiedliwości ciągle nie jest zbyt powszechne. Znane są jednak przypadki niepełnosprawnych sędziów, adwokatów czy radców prawnych. Niedawno uprawnienia adwokata zdobyła niewidoma dziewczyna. Pomimo swojej niepełnosprawności udało jej się ukończyć studia i aplikację adwokacką.