Już w najbliższą środę Sąd Rejonowy we Włocławku może ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy osoba niepełnosprawna może pełnić w Polsce funkcję prokuratora. Sprawa dotyczy byłej już asesor z Lipna, która po wypadku drogowym stała się osobą niepełnosprawną.

Zwolnienie z pracy

Wypadek oraz długotrwałe leczenie i rehabilitację wykorzystał jej przełożony prokurator okręgowy, który bez przeprowadzenia procedury opinii końcowej prowadzącej do powołania na stanowisko prokuratora oraz bez zachowania okresu wypowiedzenia zwolnił ją z pracy. Powód: nieobecność z powodu choroby przekraczająca rok. Zwolnienie nastąpiło, mimo że lekarz medycyny pracy stwierdził, iż asesor jest zdolna do wykonywania obowiązków prokuratora w ograniczonym wymiarze czasu pracy.

Poparcie środowiska

Niepełnosprawna była już asesor nie dała jednak za wygraną i odwołała się do sądu.

Niepełnosprawną asesor popierają prokuratorzy. Ich zdaniem nie ma żadnych przeszkód, aby osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim wykonywała obowiązki śledczego. Na forum dyskusyjnym prokuratorów pojawiło się już prawie 200 wpisów z poparciem.

W sprawę zaangażował się także Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP. Przypomina on, że zadania prokuratora to w głównej mierze praca umysłowa.

Dodatkowo obowiązujące regulacje prawne umożliwiają takie określenie zakresu obowiązków prokuratora, aby mogły być one dostosowane do potrzeb i sytuacji osoby niepełnosprawnej.

– Czas pracy prokuratora określony jest wymiarem jego zadań. Kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej ma pełnię kompetencji do określania podziału czynności podległych prokuratorów oraz zasad zastępowania się prokuratorów przy ich realizacji – mówi Jacek Skała, zastępca przewodniczącego rady głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

Etat w sądzie

Za tym, że prokuratorem może być osoba niepełnosprawna, przemawia także to, że wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków śledczego oraz badanie kandydata na to stanowisko odbywa się na zasadach dotyczących kandydata na stanowisko sędziowskie. ZZPiPPRP przypomina, że obecnie na stanowisku sędziego zasiada w Polsce co najmniej jedna osoba, która w wyniku urazu rdzenia kręgowego utraciła zdolność chodzenia.

Użytkownicy forum internetowego Prokuratorzy.net wskazują natomiast, że stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej również zajmowała już osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.