Mandaty za wykroczenie drogowe mogą być nakładane nie tylko na kierowców posiadających prawo jazdy, ale także na kursantów ośrodków nauki jazdy. Ich odpowiedzialności nie wyłącza automatycznie sama obecność instruktora czy egzaminatora w prowadzonym przez nich aucie i to, że mają oni możliwość reagowania na nieprawidłowe zachowania kursanta. O winie kierującego, który dopuścił się wykroczenia drogowego (lub spowodował wypadek), ostatecznie rozstrzyga na podstawie zebranego materiału dowodowego sąd. Podstawowe znaczenie mają tutaj okoliczności zdarzenia i zachowanie instruktora. Jeżeli instruktor miał możliwość i czas zareagować na manewr kursanta, to zazwyczaj będzie odpowiadał za konsekwencje błędów podopiecznego. Z kolei w razie nagłej, nieprzewidywalnej reakcji ze strony kandydata na kierowcę winę za spowodowanie kolizji drogowej można przypisać prowadzącemu tzw. elkę.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zakresu odpowiedzialności

Błędu instruktora

Mandatu dla kursanta

Kary za wypadek

Kiedy należy odmówić mandatu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kursant nauki jazdy może być ukarany mandatem za wykroczenie.