Właściciele, podnosząc czynsze, muszą uzasadnić decyzję na piśmie i przedstawić kalkulację. Od wprowadzanych podwyżek lokatorzy mogą odwołać się do sądu.
Na wielu właścicieli budynków gminy nałożyły wyższe opłaty za użytkowanie wieczyste. Często sięgają one kilkuset procent. W konsekwencji właściciele budynków podnoszą czynsze lokatorom. Najemcy muszą też płacić wyższe rachunki za dostawę do mieszkań energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości.
– Opłaty te są niezależne od właścicieli budynków i ich wysokość określają dostawcy mediów. Wzrost tych opłat nie może więc wykluczyć podwyższenia w tym samym czasie czynszów. Przepisy też nie określają, co ile miesięcy mogą rosnąć koszty eksploatacyjne – tłumaczy Helena Perlicka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości.