Związek Rzemiosła Polskiego przygotował pierwszy sprzeciw od decyzji Urzędu Patentowego RP dotyczącej zastrzeżenia na rzecz firmy APART popularnych wzorów biżuterii. Jubilerzy twierdzą, że przedsiębiorca zastrzegł już kilkadziesiąt wzorów przemysłowych, z których większość jest wytwarzana przez lokalnych złotników od kilku pokoleń.

– Uzyskanie przez APART prawa wyłącznego uniemożliwia produkcję klasycznych pierścionków czy kolczyków drobnym zakładom, które boją się dochodzenia na drodze sądowej naruszeń praw do zastrzeżonych wzorów – mówi Janusz Kowalski, przewodniczący Ogólnopolskiej Komisji Złotniczo-Jubilerskiej Związku Rzemiosła Polskiego. Nie zamierzamy tolerować takiego działania, które jest podejmowane z premedytacją, na szkodę pozostałych jubilerów – podkreśla Janusz Kowalski.

– Żyjemy w państwie prawa i jak każda profesjonalna firma chronimy swoje produkty – odpowiada Michał Stawecki, dyrektor marketingu APART.

I dodaje, że zanim firma wejdzie na drogę prawną, najpierw stara się rozwiązać sprawę polubownie i w większości przypadków tak się dzieje. Łukasz Domecki, radca prawny firmy APART, twierdzi, że przedsiębiorstwo notuje codziennie kilkadziesiąt naruszeń jego praw własności intelektualnej od kopiowania zdjęć, materiałów reklamowych (zwłaszcza zdjęć) i wyrobów, poprzez próby podszywania się pod jego produkty czy bardziej wyrafinowane metody, jak rejestracja podobnych i mylących znaków towarowych.

– Spółka zmuszona jest, niestety, aż nadto często podejmować w ramach obowiązujących przepisów kroki niezbędne dla zabezpieczenia jej praw oraz dobrego imienia – mówi Łukasz Domecki.