MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Wątpliwości Urzędu budzą postanowienia regulaminów odnoszące się do wynagrodzenia. Odgórne wpływanie przez korporacje na wysokość pobieranych opłat jest zdaniem UOKiK działalnością analogiczną do zmowy kartelowej i stanowi zagrożenie dla konkurencji.
KATARZYNA WÓJCIK-ADAMSKA
Co wynika z monitoringu sektora usług profesjonalnych? Czy samorządy zawodowe często ograniczają konkurencję?
MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL*
Wątpliwości Urzędu budzą postanowienia regulaminów odnoszące się do wynagrodzenia. Odgórne wpływanie przez korporacje na wysokość pobieranych opłat jest zdaniem UOKiK działalnością analogiczną do zmowy kartelowej i stanowi zagrożenie dla konkurencji. Przykładem działań Urzędu są decyzje dotyczące architektów. W 2002 roku wydana została decyzja uznająca za praktykę ograniczającą konkurencję wpisanie do statutu Krajowej Izby Architektów postanowienia zobowiązującego członków do stosowania określonych postanowień ustalających minimalne ceny za wykonywane prace. Pod lupą UOKiK znalazły się również podobne działania notariuszy.
Jaką decyzję ostatnio wydał UOKiK?
Nałożyliśmy karę na samorząd zawodowy notariuszy. W kodeksie etyki notariusza znalazł się przepis, który ograniczył notariuszom możliwość otwierania kancelarii w budynku, w którym znajduje się już inna kancelaria notarialna. Było to uzależnione od zgody samorządu zawodowego, a w praktyce od zezwolenia konkurenta, mającego już swoją kancelarię w tej lokalizacji.
Czy kara w wysokości 35 tys. nie jest za niska, biorąc pod uwagę dochody notariuszy?
Kwotowo jest to kara niska. Ustawa określa, że maksymalna sankcja finansowa za naruszenie prawa konkurencji wynosi do 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Urząd brał pod uwagę dochody samorządu zawodowego, a nie indywidualnych notariuszy. Najważniejsze, żebyśmy wygrali. Do tej pory sprawy dotyczące samorządów zawodowych, w których kwestionowaliśmy klauzule o podobnym skutku, były przez nas wygrywane.
*Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów