W kodeksie spółek handlowych pojawią się przepisy określające zasady organizacji holdingów. Określą one prawa i obowiązki spółki dominującej i spółek zależnych, które uczestniczą w grupie spółek. Projekt zmian kodeksu spółek handlowych i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, został już skierowany do konsultacji międzyresortowych.

Propozycje resortu sprawiedliwości nie są jedynym rządowym pomysłem na rozwiązanie kwestii holdingów. Konkurencyjny projekt przygotowało już Ministerstwo Gospodarki. Różnice między tymi projektami dotyczą przede wszystkim ochrony interesów wierzycieli, członków organów spółek oraz mniejszościowych wspólników spółek zależnych.

Interes gospodarczy

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości reguluje działalność grup spółek. Przewiduje, że w ramach grupy będą działały powiązane ze sobą w sposób faktyczny lub organizacyjny spółki handlowe mające wspólny interes gospodarczy. Spółka mająca pozycję dominującą podporządkuje sobie pozostałe określane jako zależne.

– Spółka dominująca i zależna, które należą do grupy, będą kierowały się interesem zarówno swojej spółki, jak i grupy spółek, a także uwzględniały przy tym uzasadniony interes wierzycieli spółki zależnej i jej wspólników mniejszościowych – tłumaczy prof. Andrzej Szumański. Jego zdaniem, gdyby między spółkami nie było interesu grupy, to wówczas łączyłby je tylko zwykły stosunek zależności.