Bank ma prawo do wypowiedzenia umowy niemalże przy każdym naruszeniu jej warunków, także przy utracie zdolności kredytowej przez klienta. Nie może jednak odstąpić od umowy, jeżeli zgodził się na realizację przez kredytobiorcę programu naprawczego.

Czy można sprzedać obciążone mieszkanie

Czytelniczka zmieniła miejsce zatrudnienia. Teraz zarabia mniej i nie jest w stanie spłacać zaciągniętego kredytu hipotecznego. Czy możliwa jest sprzedaż obciążonego mieszkania?

Czy bank może monitorować zarobki

Moja sytuacja finansowa uległa pogorszeniu. Wolałabym nie ujawniać tej informacji w banku. Czy bank ma prawo żądać dokumentów świadczących o moich aktualnych dochodach?

Czy osoba trzecia może spłacić dług

Czytelnik ma trudności ze spłatą zaciągniętego kredytu. Jego sąsiad zaoferował mu pomoc. Czy ktoś inny może spłacić jego kredyt?

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę

Zalegam z ratą kredytu. Straciłam pracę i moja sytuacja znacznie się pogorszyła. Czy bank może wypowiedzieć mi umowę o kredyt?

Czemu służy bankowy tytuł egzekucyjny

Czytelniczka niedawno podpisała z bankiem umowę o kredyt hipoteczny, która zawiera bankowy tytuł egzekucyjny. Na co bankowi pozwala taki tytuł?

Czy leasingodawca może żądać wcześniejszej spłaty

Klient spóźnił się z zapłatą jednej raty leasingowej. Czy firma może wypowiedzieć umowę i zażądać jednorazowej zapłaty za cały okres umowy?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie mogą być skutki obniżenia zdolności kredytowej klienta.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.