Ważnym elementem gospodarowania nieruchomościami, a szczególnie zasobami mieszkaniowymi, jest sprzedaż lokali przy zastosowaniu bonifikat. Z doświadczeń niektórych samorządów wynika, że mają one problemy związane z obrotem mieszkaniami sprzedanymi z tego rodzaju upustem. Chodziło o możliwość zwrotu w pewnych okolicznościach kwoty przyznanej bonifikaty. Problemy pojawiały się również przy przygotowywaniu i uchwalaniu procedur sprzedaży nieruchomości z bonifikatą.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ustalania ceny

Zakresu upustu

Wątpliwości interpretacyjnych

Sprzedaży nieruchomości

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak prawidłowo gmina może sprzedawać mieszkania komunalne z bonifikatą.