W grudniu ubiegłego roku prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ordynacji wyborczych, która umożliwia osobom niepełnosprawnym i starszym, powyżej 75. roku życia, głosowanie przez pełnomocnika w wyborach prezydenckich oraz samorządowych.

Ekspert PKW Lech Gajzler powiedział we wtorek PAP, że najpóźniej dziesięć dni przed wyborami prezydenckimi zaplanowanymi na 20 czerwca osoba pragnąca skorzystać z możliwości głosowania przez pełnomocnika powinna złożyć wniosek w tej sprawie do urzędu gminy. Jeśli osoba taka nie może sama tego zrobić, może to uczynić w jej imieniu osoba mająca być pełnomocnikiem.

"Taki wniosek składany jest w urzędzie gminy. Wszystkie czynności w imieniu osoby, która chce udzielić pełnomocnictwa, może wykonać osoba, która ma być jej pełnomocnikiem" - powiedział Gajzler.

Wzór tego wniosku określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 21 kwietnia. Należy do niego dołączyć pisemną zgodę osoby, która ma zostać pełnomocnikiem.

W przypadku osób niepełnosprawnych należy również dołączyć dokument potwierdzający o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoznaczne z takim orzeczeniem.

Pełnomocnictwa będzie można udzielić - w swoim domu - przed wójtem, burmistrzem i prezydentem miasta lub przed pracownikiem przez nich upoważnionym.

Ekspert PKW pytany, ile osób może skorzystać z nowej formuły pełnomocnictwa w wyborach przyznał, że trudno na razie szacować, gdyż taka sytuacja zdarza się "pierwszy raz w historii głosowania w Polsce".

Dodał, że może być także konieczność dołączenia do wniosku innych dokumentów: np. jeśli osoba, która ma być pełnomocnikiem, nie jest ujęta w rejestrze wyborców w gminie, w której jest osoba udzielająca pełnomocnictwa, to wtedy trzeba dołączyć jeszcze kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego pełnomocnikowi.