Całe szkolenie umożliwiające uzyskanie zezwolenia do kierowania ruchem na drodze zostanie skrócone o dziesięć godzin. Już w lipcu 2010 r. zamiast 18 godzin zajęć kursanci zaliczą osiem – wynika z projektu nowego rozporządzenia w sprawie kierowania ruchem drogowym, który przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Resort uznał, że ośmiogodzinne szkolenie wystarczy do uzyskania wiedzy i umiejętności niezbędnych do kierowania ruchem.

W ramach kursu strażacy, funkcjonariusze BOR czy osoby przeprowadzające dzieci do szkoły przez jezdnię poznają uprawnienia, jakie mają wobec uczestników ruchu naruszających przepisy drogowe. W stosunku do osób niestosujących się do poleceń lub sygnałów, osoby kierujące ruchem będą mogły skierować do sądu wniosek o ukaranie. Jedna godzina zajęć zostanie poświęcona odpowiedzialności za czynności wykonywane w trakcie kierowania ruchem.

Zgodnie z projektem zezwolenie na kierowanie ruchem będzie ważne pięć lat. Po upływie tego okresu trzeba będzie ponownie odbyć szkolenie. Obecnie przedłużenie uprawnień odbywa się co dwa lata.

Zgodnie z projektem kierować ruchem, po odbyciu szkolenia, będą mogły osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki czy konduktu żałobnego, ratownicy medyczni oraz piloci pojazdów nienormatywnych. Tak samo będzie w przypadku strażaków w trakcie prowadzonej akcji, funkcjonariuszy BOR czy pracowników komunikacji miejskiej. Każda osoba wydająca sygnały na drodze musi być odpowiednio oznakowana, a np. funkcjonariusze BOR powinni być umundurowani.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać najpóźniej w lipcu 2010 r. Wtedy bowiem przestają obowiązywać obecne regulacje w zakresie kierowania ruchem drogowym. Projekt nowego rozporządzenia trafił już do podpisu ministra infrastruktury i niebawem zostanie skierowany do Rządowego Centrum Legislacji.