■ Czy nasze dane, które znajdą się w Systemie Informacyjnym Schengen, będą bezpieczne?
- Ze względu na to, że po 21 grudnia zamiast kontroli na granicach, nad bezpieczeństwem ma czuwać System Informacji, w którym znajdzie się wiele danych osobowych, ustawodawca przewidział znaczną rolę GIODO. Chodzi o możliwość cyklicznych kontroli jednostek mających dostęp do danych, a także kontroli na wniosek. Ustawa z sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej zakłada, że GIODO przeprowadzi także kontrolę Systemu przed jego uruchomieniem.
■ Jakie dane osobowe będą przetwarzane przez System Informacyjny Schengen (SIS)?
- Będą to jedynie podstawowe dane osobowe jak imię, nazwisko, pseudonim, szczególne stałe cechy fizyczne, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo oraz ewentualnie informacja o tym, że dana osoba jest uzbrojona, może być agresywna czy też informacja o tym, że jest zbiegiem. W SIS znajdzie się też przyczyna dokonania wpisu danych określonej osoby oraz proponowane ewentualne działania. W konwencji wykonawczej Schengen jest wprost wskazane, że dane wrażliwe, czyli dotyczące przekonań religijnych czy poglądów politycznych, nie mogą być zapisywane i przetwarzane w Systemie Informacyjnym Schengen.
■ Jakie prawa ma osoba fizyczna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w SIS?
- Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych zapisanych w Systemie Informacyjnym. Może żądać skorygowania i usunięcia danych osobowych przetwarzanych z naruszeniem prawa. Osoba fizyczna może zwrócić się do generalnego inspektora ochrony danych osobowych o skontrolowanie zakresu i sposobu przetwarzania ich danych.
Rozmawiała Katarzyna Rychter
Michał Serzycki, generalny inspektor ochrony danych osobowych / DGP