Zlikwidowanie obowiązku posiadania licencji przez pośredników w obrocie nieruchomościami przewiduje projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Po uzgodnieniach międzyresortowych zostanie wkrótce przekazany rządowi.

Wpis i ubezpieczenie

Projekt przewiduje, że po zlikwidowaniu obowiązku posiadania licencji przedsiębiorca łatwiej założy firmę, ponieważ wystarczy uzyskanie wpisu do ewidencji lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Będzie też musiał wykupić polisę OC, aby zabezpieczyć interesy klientów korzystających z jego usług. Ubezpieczenie powinno objąć szkody, jakie wyrządzi on w okresie objętym polisą, wykonując czynności zawodowe, i jego odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby działające pod jego nadzorem.

Skargi konsumentów

Zdaniem autorów nowych rozwiązań ich wejście w życie ułatwi zakładanie tego typu firm. Resort gospodarki uważa także, że likwidacja licencji nie obniży jakości świadczonych usług.

– Procedury udzielania licencji nie chronią konsumentów przed nadużyciami ze strony pośredników. Proponowane zmiany powinny doprowadzić do rozwiązań, które pozwolą, aby przepisy o gospodarce nieruchomościami dotyczące tych usług objęły maksymalnie szeroki krąg osób zajmujących się pośrednictwem – uważa Waldemar Pawlak, wicepremier i minister gospodarki.