W każdej sprawie cywilnej, którą może rozpoznawać sąd powszechny lub polubowny, wolno żądać zabezpieczenia. Sąd udziela go zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w toku procesu (art. 730 par. 1 i 2 kodeksu postępowania cywilnego). Oznacza to, że nie czekając na koniec procedury głównej, powód może tymczasowo zabezpieczyć swoje roszczenia. Czyni to po to, by po uzyskaniu wyroku, czyli zazwyczaj po kilku latach, nie okazało się, że nie ma już z czego egzekwować należności. I choć jeszcze niedawno powód był niemal skazany na oddalenie takiej prośby (chyba że wykazał ewidentne usuwanie składników majątku), to dziś, również dzięki zmianie nastawienia sądów, może zabezpieczyć praktycznie każde roszczenie. Powód musi tylko rozsądnie i rzetelnie uzasadnić wniosek.

Komu wolno

Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub nawet uczestnik postępowania, czyli osoba zainteresowana wynikiem postępowania, wezwana z urzędu przez sąd do udziału w procesie po to, by miała możliwość obrony swoich interesów. Niemniej każdy musi uprawdopodobnić roszczenie i swój interes prawny w uzyskaniu tego środka blokującego wyzbywanie się majątku przez dłużnika czy zwykłe jego ubożenie (np. wskutek dekoniunktury). O istnieniu interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia mówimy przede wszystkim wtedy, kiedy brak zabezpieczenia uniemożliwiłby lub poważnie utrudnił wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia (art. 7301 par. 1 i 2 k.p.c.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Pozycji dłużnika

Właściwości sądu

Co wpisać we wniosku

Sposobów zabezpieczenia

Wpisu do księgi

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zabezpieczyć roszczenie w postępowaniu przed sądem.