Kuratora dla spółek, które nie mogą prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów, nadal będzie ustanawiał sąd rodzinny i opiekuńczy, a nie sąd rejestrowy, jak chcieli posłowie. Taką decyzję podjął Senat, który w piątek przyjął nowelizację ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powołany przez sąd rodzinny i opiekuńczy kurator spółki będzie musiał niezwłocznie postarać się o powołanie jej organów, a w razie potrzeby o jej likwidację. W tym celu będzie musiał np. zwołać zgromadzenie akcjonariuszy, które wybierze zarząd i radę nadzorczą.

Znowelizowana ustawa ograniczy także możliwość wskrzeszania przedwojennych spółek i występowania przez nie na podstawie akcji zakupionych u kolekcjonerów o odszkodowanie do Skarbu Państwa za utracony majątek obejmujący na przykład jedną trzecią gruntów Katowic, część Łodzi albo Krakowa.

Odszkodowania dla spółek

Ministerstwo Gospodarki wyliczyło, że z roszczeniami o odszkodowania wystąpiło już ponad 100 reaktywowanych spółek. Niektóre odzyskały już majątki, a część prowadzi postępowania reprywatyzacyjne przed ministrem gospodarki. W dodatku są wśród nich firmy, którym już w poprzednich latach zostały wypłacone odszkodowania za utracony majątek.

Zgodnie z nowymi przepisami utrudniony zostanie proceder przejmowania ulic, a nawet dzielnic przez reaktywowane spółki. Tylko bowiem do czasu przerejestrowania się do Krajowego Rejestru Sądowego spółki wpisane wyłącznie do rejestru handlowego będą mogły posługiwać się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami ze starego rejestru handlowego. Jednak dokumenty te będą okazywały tylko przy dochodzeniu roszczeń od podmiotów wpisanych do dotychczasowego rejestru oraz przy załatwianiu formalności związanych z zarejestrowaniem się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli spółka wpisana tylko do rejestru handlowego będzie posługiwała się odpisami, wyciągami i zaświadczeniami z tego rejestru w innych okolicznościach, a będzie z nich wynikało, że nadal prowadzi ona działalność, to urzędy, banki, komornicy i notariusze będą musieli niezwłocznie informować o tym sąd rejestrowy.