Do końca 2013 r. spółki wpisane do rejestru handlowego mogą posługiwać się zaświadczeniami i opiniami wydanymi na jego podstawie, ale tylko dochodząc roszczeń od kontrahentów i rejestrując się w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Kuratora dla spółek, które nie mogą prowadzić swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów, nadal będzie ustanawiał sąd rodzinny i opiekuńczy, a nie sąd rejestrowy, jak chcieli posłowie. Taką decyzję podjął Senat, który w piątek przyjął nowelizację ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Powołany przez sąd rodzinny i opiekuńczy kurator spółki będzie musiał niezwłocznie postarać się o powołanie jej organów, a w razie potrzeby o jej likwidację. W tym celu będzie musiał np. zwołać zgromadzenie akcjonariuszy, które wybierze zarząd i radę nadzorczą.