W opinii znalazła się propozycja wpisania do Konstytucji kwestii niezależności, immunitetu i stanu spoczynku dla prokuratorów.

"Przygotowujemy wystąpienie do pana ministra sprawiedliwości, który poprosił o opinię na temat projektu zmian w Konstytucji. Wystąpienie dotyczy bardzo interesujących nas kwestii, tzn. usytuowania prokuratury" - powiedział PAP Andrzej Seremet.

Jak wyjaśnił, jego "opinia przede wszystkim wskazuje na konieczność umieszczenia w Konstytucji zapisów odnośnie samej zasady niezależności prokuratury".

"Chcielibyśmy, żeby miała ona rangę konstytucyjną, czyli żeby znalazł się w Konstytucji taki zapis, że prokurator przy wykonywaniu czynności jest niezależny. W naszym przekonaniu to by szalenie umocniło pozycję prokuratora, także ustrojową, jako niezależnego funkcjonariusza" - powiedział Andrzej Seremet.

"Mamy nadzieję, że w toku ewentualnych prac nasze uwagi zostaną dostrzeżone i uwzględnione"

Druga propozycja dotyczy "umieszczenia w Konstytucji zapisu dotyczącego immunitetu prokuratorskiego". "Trzecia propozycja to kwestia stanu spoczynku dla prokuratorów. Chcielibyśmy, by w tym zakresie w Konstytucji znalazł się analogiczny zapis, jak w przypadku sędziów" - powiedział prokurator generalny.

"Mamy nadzieję, że w toku ewentualnych prac nasze uwagi zostaną dostrzeżone i uwzględnione" - stwierdził Seremet.

Andrzej Seremet obejmuje urząd 31 marca. Wtedy też - jak zapowiedział - ogłosi nazwiska swoich zastępców. W wywiadzie udzielonym PAP po nominacji zapowiadał, że chce stworzyć prokuraturę sprawną, niezależną, skuteczną, wolną od jakichkolwiek nacisków.

PO proponuje, aby w Senacie zasiadali wszyscy byli prezydenci wybrani w wyborach powszechnych

12 lutego premier Donald Tusk przedstawił propozycje Platformy dotyczące zmian w Konstytucji. Platforma opowiada się m.in. za zmniejszeniem liczby posłów z 460 do 300, a senatorów ze 100 do 49 (w województwie liczącym do 1 mln mieszkańców wybierany ma być jeden senator, każdy kolejny rozpoczęty milion mieszkańców zwiększa liczbę mandatów przypadających województwu o jeden). PO proponuje też, aby w Senacie zasiadali wszyscy byli prezydenci wybrani w wyborach powszechnych (czyli nie Wojciech Jaruzelski).

PO chce również, aby immunitet parlamentarny był nadawany posłom i senatorom tylko w szczególnych przypadkach - kiedy istniałoby zagrożenie, iż władza nadużywa służb czy wymiaru sprawiedliwości przeciw parlamentarzyście.

Platforma proponuje także zagwarantowanie w Konstytucji zapisanego w ustawie rozdziału urzędu prokuratora generalnego od ministra sprawiedliwości.