Przepisy dalekie od ideału

Minusy założeń do ustawy to ograniczenie udzielania pomocy sądowej do osób, które pobierają zasiłek z pomocy społecznej. Zdaniem Łukasza Bojarskiego, który był inicjatorem akademickich poradni prawa, o możliwości uzyskania pomocy powinien decydować niski poziom dochodów, a nie fakt pobierania zasiłku.

W programie pilotażowym przez pierwszy rok system wsparcia prawnego będzie ograniczony tylko do jednego województwa. Powstaje problem zgodności takiego rozwiązania z konstytucyjną zasada równości wobec prawa, bowiem przy jego przyjęciu mieszkańcy jednego województwa będą mieli prawa, których mieszkańcy pozostałych 15 województw będą pozbawieni.

Jak to jest w Ameryce

W opinii radcy prawnego Sławomira Ciupy należałoby pójść dalej i stworzyć zawodowy korpus osób zajmujących się świadczeniem pomocy prawnej, tak jak to się dzieje w USA czy Wielkiej Brytanii. Wyspecjalizowana instytucja umiałaby ocenić, czy osoby występujące o pomoc są w niedostatku.

Najważniejszą sprawą dla ministerstwa będzie ustalenie stawek dla prawników, którzy dobrowolnie będą wpisywać się na listę udzielających pomocy. Jeśli tak jak obecnie za sprawę o naruszenie dóbr osobistych radca otrzyma 360 zł, to nowy projekt może się nie powieść – mówią adwokaci.

– Co istotne, po wejściu w życie ustawy zniknie handel urzędówkami – podkreśla adwokat Michał Tomczak. – System będzie naprawdę postępowy, jeśli stawki wynagrodzenia dla będą wyższe, szybciej wypłacane i przewidywalne.