Zebranie właścicieli lokali w dużych wspólnotach mieszkaniowych musi się odbyć co najmniej raz w roku. Zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej powinien je zwołać przed końcem marca.
Każdy członek wspólnoty ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Tym samym powinien przynajmniej raz w roku wziąć udział w zebraniu właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa bowiem to przymusowy związek wszystkich właścicieli lokali w budynku nienależącym do spółdzielni. Powstaje przez sprzedaż, czyli wyodrębnienie prawa własności choćby jednego lokalu w domu należącym pierwotnie np. do dewelopera lub gminy. Nie ma przy tym znaczenia, czy zbywane są mieszkania, czy lokale użytkowe.

Do końca marca