Zebranie właścicieli lokali w dużych wspólnotach mieszkaniowych musi się odbyć co najmniej raz w roku. Zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej powinien je zwołać przed końcem marca.
Każdy członek wspólnoty ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzaniu nieruchomością wspólną. Tym samym powinien przynajmniej raz w roku wziąć udział w zebraniu właścicieli. Wspólnota mieszkaniowa bowiem to przymusowy związek wszystkich właścicieli lokali w budynku nienależącym do spółdzielni. Powstaje przez sprzedaż, czyli wyodrębnienie prawa własności choćby jednego lokalu w domu należącym pierwotnie np. do dewelopera lub gminy. Nie ma przy tym znaczenia, czy zbywane są mieszkania, czy lokale użytkowe.

Do końca marca

W dużych wspólnotach mieszkaniowych, powstających w budynkach obejmujących ponad siedem lokali, zarząd lub zarządca nieruchomości wspólnej obowiązany jest zwołać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku. Musi to uczynić przed końcem pierwszego kwartału. Gdyby zaś tego nie zrobił, to może, a nawet powinien zwołać tego rodzaju spotkanie dowolny członek wspólnoty, czyli każdy właściciel mieszkania lub lokalu użytkowego.
Warto przy tym pamiętać, że ustawa mówi o zwołaniu, a nie o zorganizowaniu zebrania przed końcem marca każdego roku. Dlatego wiele zarządów lub wynajmowanych przez wspólnoty i działających obok wybieralnego zarządu firm administrujących stara się dotrzymywać jedynie terminu zwoływania spotkania. Same zebrania natomiast odbywają się często później. Dzieje się tak dlatego, że ustawa nie określa granicznej daty, do której musi się ono odbyć. Należy jednak przyjąć, że spotkanie powinno nastąpić możliwie najszybciej, żeby zarząd lub zarządca nie działali bez planu zaakceptowanego przez członków wspólnoty. Zawsze na zebraniu konieczne jest co najmniej uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządzania. Właściciele powinni też ocenić pracę zarządu lub zarządcy, a także wysłuchać sprawozdania zarządu i udzielić mu lub nie (w formie uchwały) absolutorium. Te same zasady dotyczą wszystkich dorocznych zebrań, również zwoływanych przez członków wspólnoty w razie zaniedbania tego obowiązku przez zarząd.
W małych wspólnotach nie ma konieczności stosowania metod kierowania sprawami wspólnymi właściwymi dużej wspólnocie. Dlatego nie ma też obowiązku zwoływania dorocznych zebrań właścicieli. Mogą się oni porozumiewać w sposób mniej sformalizowany. Jeżeli jednak zechcą, to i im wolno stosować zasady zapisane z myślą o dużych wspólnotach w ustawie o własności lokali.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dlaczego warto być na zebraniu.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Czy trzeba zawiadomić każdego mieszkańca
- Czy można udzielić pełnomocnictwa do głosowania
- Czy można zaskarżyć uchwały