Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa i położone w granicach administracyjnych miast oraz położone poza tymi granicami, lecz włączone do planu zagospodarowania przestrzennego miasta i przekazane do realizacji zadań jego gospodarki, a także grunty stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mogą być oddawane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i osobom prawnym. W przypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych przedmiotem użytkowania wieczystego mogą być także inne grunty.

Na użytkowniku wieczystym ciążą dodatkowe obowiązki, których nie ma właściciel.

Przez cały czas trwania swego prawa uiszcza opłatę roczną, bez dodatkowego wezwania, do 31 marca. Ciążą na nim też obowiązki związane z zabudową tej nieruchomości. Umowa wieczystego użytkowania określa m.in. termin rozpoczęcia i zakończenia robót, rodzaj budynku lub urządzeń.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Dlaczego warto przekształcać użytkowanie wieczyste we własność.

W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:
- Przekształcenia na wniosek
- Koniecznych dokumentów
- Płatności w ratach
- Przysługujących bonifikat