Elektroniczne dokumenty tożsamości umożliwią też weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych

Równocześnie z dowodem mają być wydawane dane służące do składania podpisu elektronicznego. Prawo do dowodu osobistego będzie przysługiwało obywatelowi polskiemu z chwilą urodzenia.

Elektroniczne dokumenty tożsamości - podkreśla CIR - umożliwią też weryfikację danych dzieci w rejestrach państwowych, np. związanych z ochroną zdrowia, nauką czy ubezpieczeniem społecznym. Ponadto, dzieci poniżej 13 lat będą mogły przebywać na terenie pozostałych państw UE i grupy Schengen bez paszportu.

Według projektu ustawy, dokumenty wydawane dzieciom powyżej pięciu lat będą ważne 10 lat; dokumenty młodszych dzieci będą ważne pięć lat.

Podmioty uczestniczące w wydawaniu elektronicznych dowodów będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych

Projekt zakłada, że podmioty uczestniczące w wydawaniu elektronicznych dowodów będą miały dostęp do centralnego rejestru dowodów osobistych. "Przepływ informacji będzie się odbywać w drodze bezpiecznej transmisji teleinformatycznej, z uwzględnieniem wykorzystania internetu, a ich przetwarzanie ma być oparte o formularze elektroniczne" - zapewnia CIR.

Projekt przewiduje także - czytamy w komunikacie - że "firma zewnętrzna" będzie mogła zapisać w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podpis elektroniczny.

CIR podkreślił w komunikacie, że elektroniczne dowody osobiste stanowią część projektu "Polska cyfrowa", którego celem jest m.in. budowa sieci szerokopasmowego internetu oraz rozwój e-usług i e-administracji.