Podział pieniędzy z OFE

Podobnie powinno być w przypadku rozpadu związku w kontekście podziału środków na emeryturę z OFE. Pieniądze tam gromadzone (jeśli małżonkowie nie mają podpisanej intercyzy) jako ich majątek wspólny podlegają podziałowi – po połowie za okres obowiązywania wspólnoty majątkowej w razie rozwodu lub unieważnienia małżeństwa.

Jeżeli małżeństwo uczestnika OFE ulegnie rozwiązaniu, środki zgromadzone na jego rachunku przypadające byłemu współmałżonkowi z majątku wspólnego są przekazywane na jego rachunek do OFE.

Takie rozwiązanie chroni przed biedą na emeryturze osoby, które decydują się poświęcać więcej czasu rodzinie i są mniej aktywne zawodowo, a tym samym mniej zarabiają i odkładają na emeryturę. Zapobiega też temu, aby nie były one w przyszłości utrzymywane przez podatników, gdy nie mają prawa do emerytury albo gdy mają określony staż ubezpieczeniowy (20 lat dla kobiet i 25 dla mężczyzn), ale nie zgromadziły kapitału gwarantującego wypłatę emerytury minimalnej. Wtedy dopłaca budżet.

Wydaje się, że także to rozwiązanie powinno być rozciągnięte na formalizowane związki partnerskie.

Świadczenia socjalne

Ze świadczeń socjalnych, np. z pomocy społecznej czy rodzinnych, mogą korzystać osoby, które nie osiągają określonego dochodu. Jest on liczony jako dochód rodziny przypadający na jedną osobę.

Takie rozwiązanie powinno więc też obowiązywać związki partnerskie. Po to aby nie dochodziło do tego, że jedna z tych osób bardzo dobrze zarabia, a druga, która formalnie nie pracuje, może korzystać ze świadczeń adresowanych do ubogich osób.