Do 31 marca, a nie do 15, firmy, które np. wprowadzają na rynek baterie lub akumulatory, muszą przedstawić sprawozdanie dotyczące masy wprowadzonych na rynek ogniw. Muszą poinformować także o masie zebranych odpadów ze zużytych baterii i akumulatorów. Informacja ta jest istotna dla przedsiębiorców, gdyż zgodnie z ustawą o bateriach i akumulatorach takie rozliczenie się z działalności powinno nastąpić do 15 marca. Jednak z interpretacji Ministerstwa Środowiska wynika, że za działalność w 2009 roku trzeba rozliczyć się na podstawie przepisów ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Związane jest to z tym, że większość przepisów ustawy o bateriach zaczęła obowiązywać dopiero z początkiem 2010 roku.

W konsekwencji na podstawie tych regulacji przedsiębiorcy będą rozliczać się z poziomów zbiórki, a także recyklingu i odzysku zużytych ogniw, dopiero w przyszłym roku.

Resort środowiska zaznacza, że za rok 2009 informacje należy przedstawić właściwemu marszałkowi województwa według rozporządzenia, które obowiązywało przed wejściem w życie przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach. Dlatego trzeba skorzystać ze wzoru z rozporządzenia Ministra Środowiska z 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz.U. nr 226, poz. 1654).