Gmina jako osoba prawna posiada zdolność sądową. Może zatem pozywać i być pozywana. Trzeba jednak pamiętać o tym, że już sama niewłaściwa reprezentacja może powodować nieważność postępowania sądowego.
Samorząd terytorialny oprócz zadań związanych ze sferą publiczną, bierze również czynny udział w obrocie cywilnoprawnym. Chociażby ze względu na posiadane mienie. Dlatego często zdarza się, że gmina staje przed sądem. I to zarówno po stronie powodowej, jak i pozwanej. Również w postępowaniu nieprocesowym, egzekucyjnym czy zabezpieczającym.
Organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Jak pokazuje jednak orzecznictwo, organy te nie zawsze wiedzą, który z nich i w jakich sytuacjach może bronić jej interesów czy praw na sali sądowej. Dlatego najlepiej jest przeanalizować podstawowe zagadnienia dotyczące postępowania cywilnego. Mogą one mieć bowiem istotne znaczenie w sytuacji wytoczenia powództwa przez jednostkę samorządu terytorialnego czy też przeciwko niej.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Zdolności sądowej i procesowej

Skutków braku legitymacji procesowej

Gminy w procesie sądowym

Jednostek organizacyjnych gminy

Postępowania z zakresu prawa pracy

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jednostka organizacyjna gminy nie ma w procesie zdolności procesowej.